“Kształcenie w szkołach doktorskich” – szkolenie online KRD

Zachęcamy serdecznie do udziału w szkoleniu online pt. “Kształcenie w szkołach doktorskich”, które odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godzinie 18:00.

Na pytania uczestników dotyczące nowego trybu kształcenia młodych kadr akademickich w Polsce odpowie Przemysław Brzuszczak – uczestnik postępowań przed WSA i NSA w sprawach ze skarg na decyzje dot. toku studiów, grantów badawczych czy świadczeń dla studentów i doktorantów. Autor kilkudziesięciu opinii, analiz i stanowisk w procesie prac nad uchwaleniem i nowelizacjami Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i aktami wykonawczymi do ustawy. Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) i członek Zarządu KRD odpowiedzialny za sprawy prawne.

Termin: 5 listopada 2020 r., godzina 18:00

Gdzie: Platforma MS Teams

Link rejestracyjny