Laureaci konkursów OPUS i PRELUDIUM

Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej Polski w konkursach NCN. Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat.

Przyznanie większej liczby grantów było możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu finansowania NCN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poziom wniosków jest zawsze znakomity i bardzo często żałujemy, że musimy odrzucać projekty, które naszym zdaniem, a przede wszystkim zdaniem naszych ekspertów, głównie międzynarodowych, powinny zostać sfinansowane – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. W konkursie OPUS 21 sfinansowane zostaną projekty na łączną kwotę prawie 559 mln zł, w PRELUDIUM 20 – 77 mln.

Badaczki i badacze zgłosili w tej edycji 4531 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej koordynatorzy NCN i eksperci zakwalifikowali do finansowania 912 projektów. Zbliżoną liczbę grantów w konkursie OPUS NCN przyznało ostatnio w 2017 roku, w PRELUDIUM – więcej laureatów było tylko w pierwszej edycji konkursu, dziesięć lat temu.

Szczegółowe informacje

Informacje pochodzą ze strony Narodowego Centrum Nauki