„Medyk NAWA” – zapraszamy na polskie uczelnie lekarzy i pielęgniarki z zagranicy

W ramach pilotażowego działania „Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych” uczelnie medyczne będą mogły jeszcze w tym roku zaprosić do współpracy lub zatrudnić lekarzy – naukowców, lekarzy – praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarki i położne z Unii Europejskiej i z Wielkiej Brytanii.

Roczne stypendia dla medyków

NAWA przyzna zaproszonym medykom roczne stypendia w wysokości 7,5 tys. zł miesięcznie dla lekarzy oraz 5 tys. zł miesięcznie dla pielęgniarek i położnych. Stypendysta NAWA może liczyć także na jednorazowy dodatek na zagospodarowanie się (12 tys. zł) oraz dodatek mobilnościowy (5 tys. zł dla stypendysty i 2 tys. zł dla każdego członka rodziny).

W pilotażowym działaniu Medyk NAWA mogą wziąć udział medycy, którzy mają uprawnienia do wykonywania zawodu, od co najmniej roku pracują w Wielkiej Brytanii jako praktycy lub są zatrudnieni w ośrodkach naukowo-badawczych i posiadają kompetencje niezbędne do kształcenia studentów i doktorantów. Muszą też wykazać się znajomością języka polskiego lub języka angielskiego.

Budżet pilotażu Medyk NAWA w 2020 roku to 1,6 mln zł. Pula środków może zostać zwiększona w sytuacji dużego zapotrzebowania środowiska akademickiego na rozszerzenie tego działania.

Wnioski i terminy

Wnioski w naborze do działania NAWA składają uczelnie. Wnioski przyjmowane będą do 20 listopada 2020 roku. Przyjazdy lekarzy i pielęgniarek mogą się rozpocząć nie później niż 31 marca 2021 roku.

Materiały

Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych – informacja w serwisie NAWA