Modeling and Design of Molecular Materials 2022

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału w IX edycji międzynarodowej konferencji naukowej Modeling and Design of Molecular Materials 2022 (MDMM 2022), która odbędzie się w dniach 19-22 września 2022roku wGdańsku (kampus Uniwersytetu Gdańskiego).
Główna ideą konferencji MDMM 2022 jest zgromadzenie specjalistów zajmujących się opracowywaniem metod obliczeniowych przydatnych w komputerowym wspomaganiu projektowania materiałów, a także wykorzystujących modelowanie molekularne na wczesnym etapie swoich projektów. Termin kluczowy to „materiały molekularne” – leki i nośniki leków, katalizatory ze szczególnym uwzględnieniem fotokatalizatorów czy biokatalizatorów, źródła energii oraz polimery przewodzące. Mamy nadzieję, że obecna edycja konferencji zgromadzi wszystkich, którzy nie tylko rozwijają, ale i wykorzystują chemię obliczeniową w swoich codziennych badaniach.
MDMM 2022 jest okazją to zawarcia naukowych znajomości, wymiany zdań i koncepcji oraz zdobycia nowych pomysłów na badania zarówno dla starszych jak i młodszych naukowców, doktorantów,
a także studentów. Dodatkowo wszyscy młodzi naukowcy (studenci, doktoranci oraz osoby, które uzyskały stopień doktora w ciągu 5 lat od daty konferencji) zapraszamy do ubiegania się o nagrodę Young Researcher Award, obejmującą wygłoszenie prezentacji ustnej oraz zwrot kosztów opłaty konferencyjnej.
Termin wczesnej rejestracji mija 31 maja 2022 roku, a ostateczny termin przesłania abstraktu mija 31 lipca 2022 roku(zakończenie rejestracji dla wszystkich uczestników: 12 września 2022 roku).
Więcej informacji można znaleźć na:
https://mdmm.pl/https://www.facebook.com/mdmm2022https://twitter.com/MDMM2022