Nabór wniosków do programu Banach NAWA

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowane przez MEiN.

Nabór wniosków trwa do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00 (Warszawa)

Więcej informacji na stronie grantodawcy