Nabory wniosków w programach: Bekker NAWA i Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków wspierających międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA i Ulam NAWA. Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych.

Bekker NAWA

Program Bekker NAWA ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r.w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom realizacji części kształcenia. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Budżet programu to 28 mln zł. 

Informacje pochodzą ze strony NAWA.