Nagroda Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Polska Agencja Kosmiczna uruchomiła piątą edycję konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA dla osób kończących studia wyższe oraz uzyskujących stopień naukowy doktora. Prace dyplomowe i rozprawy muszą dotyczyć szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września 2022 r. Pula nagród to 30 tys. zł.

Zakres tematyczny sformułowany został szeroko i obejmuje zagadnienia dotyczące badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Informacje pochodzą ze strony Polskiej Agencji Kosmicznej