Najmłodszy profesor w Polsce

Mateusz Hołda, który jest współzałożycielem i liderem zespołu naukowego HEART, działającego przy Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, został najmłodszym w historii Polski profesorem tytularnym. Na początku lipca postanowieniem prezydenta RP otrzymał on tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Serdecznie gratulujemy!

Informacja pochodzi ze strony Forum Akademickiego.