Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

W dniu 22 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”.

Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:


1) wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz
kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);


2) wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);


3) tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej
(podmoduł „Uniwersalia 2.1”).

Szczegółowe informacje dostępna są na stronie MNiSW.