Nauka w Polsce 2022 – Raport

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przygotował na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) nowy raport „Nauka w Polsce 2022”. Publikacja przedstawia najważniejsze charakterystyki polskiej nauki do 2021 roku, a tam, gdzie to było możliwe, zaprezentowano również statystyki z 2022 r. Zestawiono je także z danymi z poprzednich lat oraz porównano ze  wskaźnikami z innych państw. Nowy raport OPI doskonale opisuje zmiany zachodzące w Polsce na tle szerszych tendencji pojawiających się w omawianej sferze w Europie i na świecie. Z  publikacji wynika m.in., że Polska zajmuje piąte miejsce w UE pod względem liczby badaczy, zatrudniając 124 600 osób. Co więcej, według danych pochodzących z systemu POL-on w ramach polskiego systemu nauki funkcjonuje łącznie 608 instytucji naukowych. Raport „Nauka w Polsce 2022” dostępny jest dla wszystkich na portalu RAD-on.