NAWA Preludium Bis 2

Program ma na celu wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, które związane są z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne dają doktorantom możliwość zdobycia doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

W ramach Programu można podejmować działania polegające na:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
  • odbyciu stażu doktorskiego;
  •    realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin naukowych, nie wprowadzono również ograniczenia wiekowego wnioskodawcy. 

Zakończenie naboru wniosków: 10 grudnia, 2025

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej konkursu.