NEON II

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

Cel główny  realizowany jest  poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;
  2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
  3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
  4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Konkurs II dotyczy celu szczegółowego wskazanego w pkt 4 – Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Więcej informacji pod linkiem

https://www.gov.pl/web/ncbr/neon-ii