Nowe władze Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2021 wybrane

W dniach 11-13 grudnia 2020r. odbył się XVII Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, podczas którego podsumowano pracę zarządu kadencji 2020,  a także wybrano osoby, które będą go tworzyły w przyszłym roku.
 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2020 roku wyborów, na mocy decyzji delegatek i delegatów z całej Polski  na funkcję Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję w nadchodzącym 2021 roku został wybrany mgr inż. Jarosław Olszewski, doktorant z SGGW.

Trzeba przyznać, że wyborcza rywalizacja była niezwykle zacięta, ponieważ o tę funkcję starało się aż 4 kandydatów.
 

Jarosław Olszewski jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a od 2016 roku doktorantem na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt SGGW. Będzie 13. przewodniczącym w historii KRD i drugim wywodzącym się z SGGW (po Robercie Kiliańczyku w kadencjach 2012 i 2013).Swoją działalność samorządową rozpoczął w Radzie Doktorantów SGGW, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego. W tym roku stał na czele Warszawskiego Porozumienia Doktorantów. W ramach swojej działalności samorządowej brał udział w tworzeniu Regulaminu Szkoły Doktorskiej SGGW, a także zajmował się organizacją takich wydarzeń, jak Warszawski Bal Doktoranta, Konferencja „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich” czy „Warszawskie Mistrzostwa Doktorantów w PubQuizie”. Za badania nad opracowaniem znaczników nanocząsteczkowych do diagnostyki nowotworów w kontraście magnetycznym i fluorescencyjnym otrzymał nagrodę w kategorii Młody Wynalazca w konkursie Lider Innowacji.

W skład nowego Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów weszli również:
mgr Adriana Kuligowska, Uniwersytet w Białymstoku
mgr Aleksandra Makarewicz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
mgr Mariola Pirek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
mgr Patrycja Uram, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
mgr inż. Jakub Szczepkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr inż. Adam Zwoliński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie