Obsługa prawna uczelni – Konferencja

Adresatami konferencji są P.T. Osoby odpowiedzialne za obsługę prawną uczelni, w szczególności: adwokaci i radcowie prawni oraz pracownicy biur i  działów prawnych.

Tematyka tegorocznej konferencji pt. Obsługa prawna uczelni koncentruje się wokół prawnych aspektów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Celem konferencji jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych z wdrażaniem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi również o analizę najnowszych zmian – tych już obowiązujących oraz projektowanych.

Program konferencji został podzielony na bloki tematyczne, w ramach których zostaną omówione aktualne problemy i najnowsze orzecznictwo. Przewidziano czas na pytania i dyskusję. W roli prelegentów wystąpią eksperci reprezentujący różne ośrodki, co stanowi dodatkową zachętę do wymiany poglądów.

Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska. Wyrażamy nadzieję, że konferencja – jako forum wymiany myśli i dobrych praktyk – na stałe wpisze się w kalendarz prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną uczelni.

Dbając o komfort P.T. Uczestników wprowadziliśmy limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obsługa prawna uczelni odbędzie się w dniach 24-26 października 2022 r. w Toruniu.

Więcej informacji na stronie.