Oferty stażowe

Stypendium stażowo-badawcze dla studentów na OIST w Japonii 2020

Dowiedz się więcej

Stypendia na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych

Dowiedz się więcej

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research

Dowiedz się więcej

Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von. Humboldta

Dowiedz się więcej

EMBO Short-Term Fellowship

Dowiedz się więcej

DAAD – stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze 2021

Dowiedz się więcej

DAAD – stypendia roczne na pobyty badawcze 2021

Dowiedz się więcej

Program wymiany bilateralnej NAWA dla studentów i naukowców 2020

Dowiedz się więcej

Exchange Program to the US: stypendia dla naukowców i doktorantów Fundacji Kościuszkowskiej 2020

Dowiedz się więcej

Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Dowiedz się więcej

Stypendia indywidualne MSCA

Dowiedz się więcej

Deustches Museum, program sytpendialny

Dowiedz się więcej

Stypendium Jean Monnet

Dowiedz się więcej

Program stypendialny rządu Irlandii

Dowiedz się więcej