Oferty stażowe

Stypendium stażowo-badawcze dla studentów na OIST w Japonii 2020

Dowiedz się więcej

Stypendia na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych

Dowiedz się więcej

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research

Dowiedz się więcej

Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von. Humboldta

Dowiedz się więcej

EMBO Short-Term Fellowship

Dowiedz się więcej

DAAD – stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze 2021

Dowiedz się więcej

DAAD – stypendia roczne na pobyty badawcze 2021

Dowiedz się więcej

Program wymiany bilateralnej NAWA dla studentów i naukowców 2020

Dowiedz się więcej

Exchange Program to the US: stypendia dla naukowców i doktorantów Fundacji Kościuszkowskiej 2020

Dowiedz się więcej

Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Dowiedz się więcej

Stypendia indywidualne MSCA

Dowiedz się więcej

Deustches Museum, program sytpendialny

Dowiedz się więcej

Stypendium Jean Monnet

Dowiedz się więcej

Program stypendialny rządu Irlandii

Dowiedz się więcej

Międzynarodowe stypendium Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Uniwersyteckich 2021

Dowiedz się więcej

Hongkoński Program Stypendiów Doktoranckich

Dowiedz się więcej

Stypendia na studia doktoranckie w Singapurze SINGA 2022

Dowiedz się więcej

European Border Grants dla dziennikarzy 2021

Dowiedz się więcej

IST-BRIDGE: Międzynarodowy Program Podoktorski 2021

Dowiedz się więcej

Program stypendialny NASA Hubble 2021

Dowiedz się więcej

Stypendium D-prize dla początkujących przedsiębiorców 2021/22

Dowiedz się więcej

Szwajcarskie stypendia dla naukowców i artystów zagranicznych 2021

Dowiedz się więcej

Centrum Nauk Humanistycznych Mahindra, stypendia podoktoranckie 2021

Dowiedz się więcej

Emerald: międzynarodowy program doktorancki dla lekarzy

Dowiedz się więcej

Stypendium Wyszehradzkie w Open Society Archives

Dowiedz się więcej

Sypendia Uniwersytetu Ton Duc Thang w Wietnamie

Dowiedz się więcej

Stypendium naukowe Dianne Woest

Dowiedz się więcej

Stypendium podoktorskie IFAO i CAŚ UW w Kairze

Dowiedz się więcej

DAAD-stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców 2022

Dowiedz się więcej

Stypendium im. Helmuta Veitha dla kobiet na studia informatyczne

Dowiedz się więcej

DAAD-staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich 2022

Dowiedz się więcej

Stypendium Językowe Santander/English to Boost your Career – University of Pennsylvania różne, kursy języka angielskiego

Dowiedz się więcej

Stypendium Solitude w Akademii Schloss Solitude 2021

Dowiedz się więcej

Lester B. Pearson International Scholarship Program na Uniwersytecie w Toronto 2021

Dowiedz się więcej

Staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim

Dowiedz się więcej

Stypendium STIAS dla naukowców 2023

Dowiedz się więcej

Stypendium Dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Niemcy

Dowiedz się więcej

Stypendium Humanizmu Cyfrowego (Digital Humanism)

Dowiedz się więcej

Stypendia Fundacji Japonii 2022

Dowiedz się więcej

Stypendia im. Pierre’a Elliotta Trudeau 2022

Dowiedz się więcej

Program Stypendialny Fundacji im. Baracka Obamy 2022/23

Dowiedz się więcej

Eiffel Excellence, stypendia na studia we Francji 2022-2023

Dowiedz się więcej

Program stypendialny Gates Cambridge

Dowiedz się więcej

Stypendia Rijksmuseum

Dowiedz się więcej

Stypendia doktoranckie Midlands4Cities 2022

Dowiedz się więcej

Letnie stypendium rezydencyjne Terra w Giverny dla artystów i doktorantów 2022

Dowiedz się więcej