Oferty stażowe

Stypendium stażowo-badawcze dla studentów na OIST w Japonii 2020

Dowiedz się więcej

Stypendia na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych

Dowiedz się więcej

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research

Dowiedz się więcej

Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von. Humboldta

Dowiedz się więcej

EMBO Short-Term Fellowship

Dowiedz się więcej

DAAD – stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze 2021

Dowiedz się więcej

DAAD – stypendia roczne na pobyty badawcze 2021

Dowiedz się więcej

Program wymiany bilateralnej NAWA dla studentów i naukowców 2020

Dowiedz się więcej

Exchange Program to the US: stypendia dla naukowców i doktorantów Fundacji Kościuszkowskiej 2020

Dowiedz się więcej

Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Dowiedz się więcej