Konkurs “Korzenie i Skrzydła”

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o konkursie
Czas trwania ogłoszenia: 2021-11-30

Konkurs “Korzenie i Skrzydła”

Konkurs “Korzenie i Skrzydła” ma na celu wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej (obronionej w latach 2017-2021) lub magisterskiej (obronionej w latach 2019-2021) o tematyce kultury i dziedzictwa.