Konkurs na pracę dyplomową z chemii 2020

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o konkursie
Czas trwania ogłoszenia: 2020-12-31

Organizatorem konkursu na pracę dyplomową z chemii 2020 jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (zwany dalej SITPChem). Swoje prace można zgłaszać do 31 grudnia 2020 roku.

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność.

Organizatorzy konkursu preferują prace dotyczące chemii stosowanej.

Warunki udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową absolwentów wyższych uczelni o kierunku chemicznym:

  • do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe studentów kończących studia w danym roku akademickim,
  • każda uczelnia zgłasza maksimum dwie prace z różnych wydziałów chemicznych wraz z merytoryczną oceną prac przez uczelnię,
  • termin składania/zgłaszania wraz z kopią pracy dyplomowej w biurze Zarządu Oddziału SITPChem – do końca grudnia każdego roku.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy etap odbywa się na poziomie oddziałów SITPChem, a drugi – na poziomie ogólnopolskim.

Więcej informacji tutaj.