Program BioLAB

Rodzaj ogłoszenia: Oferta stażu
Czas trwania ogłoszenia: 2021-02-01

Nabór wniosków na rozpoczęcie stażu w roku akademickim 2021-2022 trwa do 1 lutego 2021. Rekrutacja na rok 2022-2023 zostanie uruchomiona w październiku 2021.

Program BioLAB, wcześniej znany pod nazwą Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP), powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy z University of Virginia. Prof. Derewenda w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego. W następnych latach do programu dołączały kolejne instytucje: University of Chicago (2006), Oklahoma Medical Research Foundation (2013) oraz University of Texas, Southwestern Medical Center (2014). Od 2016 roku, instytucją koordynującą program po stronie amerykańskiej jest Oklahoma Medical Research Foundation.

Z ponad 400 dotychczasowych absolwentów Programu BioLAB więcej niż 90% zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich, w USA (20%), Europie i całym świecie. Wśród instytucji, na których studiują absolwenci programu znajdują się m.in University of Oxford, University College London, University of Cambridge, Max Planck Institute czy ETH Zürich.

Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.”

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje programem od 2013 r. Program BioLAB w całości finansowany jest przez instytucje goszczące.

KOGO SZUKAMY?

  • Studentów kierunków biologicznych (również studiów medycznych!).
  • Z pasją do pracy badawczej i doświadczeniem w pracy laboratoryjnej.
  • Z wysoką średnią ocen z całego toku studiów (minimum 4,0).
  • Gotowych na roczny wyjazd do USA,
  • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze aplikacje pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów: uczestnikami Programu BioLAB zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.