Studia doktoranckie w ramach Wydziału Historii i Cywilizacji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2021-01-31

Już wkrótce, pierwszego listopada bieżącego roku rozpocznie się rekrutacja na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (European University InstituteEUI) we Florencji. Czteroletnie studia finansowane są przez państwa członkowskie EUI. Polska każdego roku przyznaje dziesięć stypendiów w wysokości 1500 euro miesięcznie. Wydział Historii i Cywilizacji oferuje wyjątkowe możliwości studiowania globalnych kontaktów w ramach wczesnonowożytnej i nowożytnej historii europejskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

 https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme (Program studiów doktoranckich w ramach Wydziału Historii i Cywilizacji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim)

 https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

(Program studiów doktoranckich w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, ogólne informacje)

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji: 31 stycznia 2021.

Zamierzamy również zorganizować kilka interaktywnych spotkań online, które umożliwią przyszłym kandydatom zapoznanie się z programem studiów doktoranckich w ramach Wydziału Historii i Cywilizacji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim poprzez bezpośredni kontakt z profesorami i doktorantami. Po krótkiej prezentacji na temat EUI oraz Wydziału Historii i Cywilizacji, uczestnicy będą mieli okazję poruszyć interesujące ich kwestie, zadać pytania dotyczące doktoratu, akademickiej atmosfery panującej w EUI i życia we Florencji oraz wielu innych tematów.

Serdecznie zapraszamy na następujące spotkania online:

29 października o godzinie 11:00 z Prof. Giorgio Riello i Prof. Lucy Riall (język angielski i język włoski)

link: https://www.eui.eu/events/detail?eventid=533856

4 listopada o godzinie 15:00 z Prof. Regina Grafe (język hiszpański i język angielski)

link: https://www.eui.eu/events/detail?eventid=533935

25 listopada o godzinie 15:00 z Prof. Glenda Sluga (język polski i język angielski)

link: https://www.eui.eu/events/detail?eventid=533978

14 grudnia o godzinie 15:00 z Prof. Pieter M. Judson, Prof. Corinna Ruth Unger i Prof. Giancarlo Casale (język angielski i język niemiecki)

link: https://www.eui.eu/events/detail?eventid=533983

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące programu studiów, stypendiów, wymagań związanych
z aplikacją
i procedury rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail applyres@eui.eu (EUI Admissions Office)

Pytania związane ze spotkaniami online prosimy kierować do Pana Fabrizia Borchi na adres e-mail fabrizio.borchi@eui.eu