Studia doktoranckie we Florencji, Europejski Instytut Uniwersytecki, Wydział Historii i Cywilizacji

Rodzaj ogłoszenia: Inne
Czas trwania ogłoszenia: 2021-01-31

Do końca stycznia trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (European University InstituteEUI) we Florencji. Czteroletnie studia finansowane są przez państwa członkowskie EUI. Polska każdego roku przyznaje dziesięć stypendiów w wysokości 1500 euro miesięcznie. Wydział Historii i Cywilizacji oferuje wyjątkowe możliwości studiowania globalnych kontaktów w ramach wczesnonowożytnej i nowożytnej historii europejskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

 https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme (Program studiów doktoranckich w ramach Wydziału Historii i Cywilizacji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim)

 https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

(Program studiów doktoranckich w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, ogólne informacje)

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji: 31 stycznia 2021.

 

15.01 o godzinie 15.00 odbędzie się ostatnie interaktywne spotkanie online, które umożliwi przyszłym kandydatom zapoznanie się z programem studiów doktoranckich w ramach Wydziału Historii i Cywilizacji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim poprzez bezpośredni kontakt z profesorami i doktorantami. Spotkanie odbędzie się z Prof. Lucy Riall i doktorantami w wielu językach: angielskim, polskim, niemieckim, francuskim, włoskim i niderlandzkim. Po krótkiej prezentacji na temat EUI oraz Wydziału Historii i Cywilizacji, uczestnicy będą mieli okazję poruszyć interesujące ich kwestie, zadać pytania dotyczące doktoratu, akademickiej atmosfery panującej w EUI i życia we Florencji oraz wielu innych tematów.

Serdecznie zapraszamy! Link: https://www.eui.eu/events/detail?eventid=535491 Rejestracja osób zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu trwa do 14.01.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące programu studiów, stypendiów, wymagań związanych
z aplikacją
i procedury rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail applyres@eui.eu (EUI Admissions Office)

Pytania związane ze spotkaniami online prosimy kierować do Pana Fabrizia Borchi na adres e-mail fabrizio.borchi@eui.eu