Stypendia BAYHOST w Bawarii 2021/22

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2020-12-01

Celem corocznego programu stypendialnego BAYHOST jest wspieranie współpracy naukowej i wymiany akademickiej między Bawarią a Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.

Dla kogo: aplikować mogą absolwenci z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Stypendia są przeznaczone na sfinansowanie studiów magisterskich, doktoratów lub rocznych pobytów naukowych na bawarskich uczelniach.

Ile wynosi stypendium: stypendium jest wypłacane co miesiąc (853, – €) i wynosi 10 236, – € rocznie. Studenci posiadający co najmniej jedno dziecko otrzymują miesięcznie 1.013, – €, co daje 12.156, – € na rok. Kandydaci powinni przesłać swoje dokumenty na adres podany w ważnej poradie.

Do kiedy zgłoszenia: należy przesłać swoją aplikację do 1 grudnia 2020 r.

Informacje ze strony organizatora.