Stypendium naukowe w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2020-12-10

Nazwa stanowiska: PhD Student/doktorant stypendysta
Wymagania:

1. Ukończone z wynikiem przynajmniej dobrym studia magisterskie na kierunku chemia, fizyka lub pokrewnym,
2 . Silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej,
3. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji lub wystąpienia konferencyjnego,
4. Istotnym atutem będzie doświadczenie w pracy z radioaktywnością,
5. Biegła znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego potwierdzona stosownymi certyfikatami.

Opis zadań:

1. Prowadzenie badań związanych z syntezą i badaniem nanocząstek złota typu „core shell” pokrytych radioaktywnymi radionuklidami, emiterami elektronów Augera 103Pd oraz 193m,195mPt. Koniugacja nanocząstek z cząsteczkami naprowadzającymi (peptydami, przeciwciałami monoklonalnymi). Charakteryzacja chemiczna otrzymanych radiobiokoniugatów oraz badania biologiczne in-vitro
2. Pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników.
3. Pisanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 10 grudnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa stypendialna na 36 miesięcy (5000 zł netto)
Instytut oferuje zakwaterowanie w pokojach gościnnych

Dodatkowe informacje:

Forma składania ofert: email
Prosimy o przesyłanie ofert na adres: a.bilewicz@ichtj.waw.pl
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
1. CV,
2. Listu motywacyjnego,
3. Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych),
4. Certyfikatów językowych oraz dokumentów potwierdzających zdobywane doświadczenie
Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Informujemy o prawie do wycofania zgody.