Stypendium rezydencyjne Fundacji Terra – w Giverny we Francji

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2021-01-15

Od 2001 roku doktoranci zajmujący się sztuką amerykańską do 1980 r. oraz młodzi artyści z całego świata mogą wziąć udział w programie na 9 tygodniowy pobyt stypendialny w Giverny we Francji. Program zachęca do niezależnej pracy, zapewniając seminaria i opiekę mentorską ze strony starszych naukowców i artystów. Letnia rezydencja Terra stwarza uczestnikom możliwość poszerzenia swoich horyzontów akademickich i twórczych, zbadania międzynarodowych perspektyw kulturowych oraz nawiązania wymiany na całe życie i kontaktów zawodowych.

Oprócz stypendium, uczestnicy programu mają zagwarantowane zakwaterowanie na terenie ośrodka, korzystanie z zaplecza gospodarczego oraz obiady na czas trwania pobytu.

Więcej informacji dotyczących zakwaterowania dostępnych jest w poradniku.

KANDYDACI, SKŁADANIE WNIOSKU

Stypendium skierowane jest do doktorantów, którzy specjalizują się w badaniach nad kulturą wizualną i sztuką amerykańską oraz ich roli w kontekście międzynarodowej wymiany artystycznej do roku 1980. Do składania wniosków zachęca się kandydatów, którzy są w tracie pisania rozprawy doktorskiej.

Wniosek składa się poprzez platformę Fundacji.

Kandydaci muszą przedstawić list polecający pochodzący od promotora pracy naukowej, profesora lub byłego opiekuna naukowego ze szkoły sztuk pięknych. Każdy profesor może polecić tylko dwóch kandydatów rocznie.

STYPENDIUM

Stypendyści otrzymają:

  • stypendium w kwocie 5.000 dolarów amerykańskich
  • środki na pokrycie kosztów podróży (do 500 dolarów dla kandydatów podróżujących z Europy)
  • zakwaterowanie w rezydencji wraz z jednym posiłkiem dziennie (obiad)

Czas trwania stypendium:

  • 7 czerwca do 6 sierpnia 2021 r.

Informacje zaczerpnięte ze strony organizatora:

Terra Summer Residency Fellowships in Giverny, France