[Szkoła Zimowa] Transfer of EIT Raw Materials PhD Winter School ‐ Entrepreneurship in the CE” (TransDOCSUM)

Rodzaj ogłoszenia: Inne
Czas trwania ogłoszenia: 2020-11-13
DRODZY DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY,
Serdecznie zapraszamy do międzynarodowej Szkoły Zimowej w ramach projektu „Transfer of EIT Raw Materials PhD Winter School ‐ Entrepreneurship in the CE” (TransDOCSUM). Projekt TranDOCSUM zakłada opracowanie programu szkoleniowego wspierania przedsiębiorczości w sektorze surowcowym.
W ramach realizacji projektu zorganizowana zostanie szkoła zimowa dla doktorantów, która dotyczyć będzie możliwości odzysku surowców biogenicznych (fosforu, azotu) z odpadów generowanych w oczyszczalniach ścieków, takich jak ścieki, osady ściekowe i popioły ze spalania osadów ściekowych. Projekt stanowi kontynuację programów szkoleniowych zrealizowanych we współpracy z Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) i Université de Liège. Zgodnie z zakładanym transferem wiedzy (ang. knowledge transfer), organizatorami szkoły letniej są uczestnicy ‘train the trainers event’ (IGSMiE PAN, AGH, RISE IVF AB), którzy zostali przeszkoleni i przygotowani do organizacji szkoły letniej w krajach RIS.
Szkoła zimowa jest skierowana do doktorantów i młodych naukowców (wszystkie dziedziny nauki), którzy prowadzą badania doktorskie.
Szkoła Zimowa odbędzie się w dniach 7-11 grudnia 2020 r.
Wszystkie wykłady i warsztaty będą odbywać się online w języku angielskim.
REKRUTACJA:
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:
zakończenie rekrutacji: 13 listopada 2020 r.
Udział w Szkole Zimowej TransDOCSUM jest bezpłatny.
Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ogłoszona 20 listopada,2020.
Uwagi i zapytania można przesyłać na adres: smol@meeri.pl i szoldrowska@meeri.pl