Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską  lub licencjacką

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych.

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim oraz edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematy konkursu

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Prace należy przesłać do 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje pochodzą ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego