Ogólnopolskie badanie zdrowia psychicznego doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zachęca do udziału w ogólnopolskim badaniu zdrowia psychicznego doktorantów. Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące podstawowych wymiarów zdrowia psychicznego i jego determinantów. Badanie realizowane jest w ramach projektu PhD Mental Health. Udział w badaniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jedynie udzielenia szczerych odpowiedzi na podstawie własnych doświadczeń podczas realizacji doktoratu.

LINK DO KWESTIONARIUSZA ANKIETY