Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów Programu NZB

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to realizowany od 2009 r. na ponad 130 polskich uczelniach, jeden z największych programów edukacji ekonomicznej, skierowany do studentów i pracowników naukowych. Powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Organizatorem Programu NZB jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to cykliczne spotkanie pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni z Partnerami i Organizatorem Programu.

W trakcie spotkania omówione zostaną efekty działań w okresie ostatniego roku, jak i dyskutowane będą zmiany zarówno merytoryczne, jak i w zakresie form realizacji Programu NZB.

Regularne spotkania i dyskusje w gronie ekspertów – pracowników naukowych kilkudziesięciu polskich uczelni, przedstawicieli partnerów i organizatorów Programu NZB, daje rękojmię dostosowania treści i formy przekazu do aktualnych potrzeb studentów, pracodawców i jednocześnie dostarczania aktualnej wiedzy – praktycznej i naukowej.

Po raz drugi spotkanie odbędzie się w formule on-line, a na spotkanie zaproszeni zostaną również studenci.

Szczegółowe informacje o spotkaniu.