Ograniczenia na Uczelniach

Od 19 października zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, wynika to z faktu wprowadzenia w wielu miejscach kształcenia czerwonej strefy.

Obszar czerwony – kształcenie prowadzone jest zdalnie.
Obszar zółty –  kształcenie prowadzone jest w trybie hybrydowym.

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Rektor/Dyrektor może podjąć decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni/Instytutu pracy zdalnie.

Więcej informacji  https://www.gov.pl/…/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedz…