OKN Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne w ujęciu komparatystycznym

Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne w ujęciu komparatystycznym”, która odbędzie się 13 stycznia 2023 r. (piątek) za pośrednictwem platformy MS Teams.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy oraz kompleksowe ukazanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych w ujęciu komparatystycznym, a także dyskusja nad ewentualnymi sposobami walki z przestępczością w tym obszarze. 

Proponowane zagadnienia to m.in. zbrodnia ludobójstwa stosowanie środków masowej zagłady, zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej oraz porównanie regulacji danych zagadnień w różnych państwach świata oraz okazanie podobieństw i różnic, a także sporów, które mogą powstać na ich gruncie. 

Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów pochodzących z ośrodków akademickich z całej Polski. Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 10 min. 

Po zamknięciu możliwości nadsyłania zgłoszeń organizatorzy wraz z pracownikami naukowymi UMCS dokonają merytorycznej selekcji abstraktów.

Czas nadsyłania zgłoszeń mija 3 stycznia 2023 r. (o północy).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia na Facebook’u.