Organizowanie działalności społecznej/samorządowej – szkolenie na portalu eDoktorant

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu pn. eDoktorant 2.0. Szkolenie pn. “Organizowanie działalności społecznej/samorządowej – szkolenie na portalu eDoktorant” odbędzie się 4 listopada w godzinach 18:00 – 20:30.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Motywacje, cele, koncepcje działalności społecznej/samorządowej.

2. Aktywny networking.

3. Podstawy budowania zespołu z pomocą testu Hartmana,

4. Koncepcja,

5. Planowanie harmonogramu realizacji projektu.

6. Podstawy przygotowania oferty partnerskiej/sponsorskiej.

7. Logo, marka, znak towarowy – jak zabezpieczyć swój pomysł?

Prowadzący szkolenie:

mgr. inż Jarosław Olszewski – doktorant w dyscyplinie medycyna weterynaryjna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Warszawskiego Porozumienia Doktorantów. Asystent Naukowo Dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką SGGW w Warszawie. Naukowo zajmuje się fizjologią zwierząt i nanotechnologią w kontekście badań translacyjnych, specjalizuje się w technikach histologicznych i obróbce obrazów cyfrowych.

ZAPISY NA SZKOLENIE

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „eDoktorant 2.0″ organizowanego przez Fundację Scientia Thorunensia ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.