„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki ustanowiony

31 grudnia 2021 r. minister Przemysław Czarnek podpisał komunikat o ustanowieniu nowego programu „Perły nauki”. Pierwszy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. 

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.