Popularyzacja - Grywalizacja

Konkurs Popularyzacja – Grywalizacja jest skierowany do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zajmują się popularyzacją nauki. W konkursie mogą wziąć udział także koła naukowe. Popularnonaukowe materiały przygotowane przez użytkowników portalu zostaną poddane ocenie merytorycznej jury oraz opinii społeczności skupionej wokół portalu edoktorant.pl

Liczba zgłoszeń

SOCIAL MEDIA
0
ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY
0
PODCAST
0
VIDEO
0

Social media

Artykuły popularnonaukowe

Podcast

Video

Projekt „eDoktorant – popularyzuje naukę” finansowany jest w ramach umowy SONP/SP/549379/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.