Popularyzator Nauki 2020 – to już ostatni moment

Portal Nauka w Polsce wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz 16 organizuje konkurs na Popularyzatora Nauki.

Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków.

Ostatni moment na nadesłanie zgłoszenia to 26.10.2020.

Działalność popularyzatorską kandydatów oceni Kapituła złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu Nauka w Polsce.

Oprócz nagrody głównej przyznane też będą nagrody w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

Szczegółowe informacje.

Formularz zgłoszeniowy.

Powodzenia Naukowcy 😉