Popularyzator Nauki – konkurs rozstrzygnięty!

Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został laureatem nagrody w konkursie Popularyzator Nauki. Nagroda została przyznana za zaangażowanie i ogromną pracę związaną z popularyzacją wiedzy medycznej w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W wydarzeniu uczestniczył szef gabinetu politycznego ministra w MEiN Radosław Brzóska.

Jury doceniło dr. hab. Piotra Rzymskiego za to, że przystępnie wyjaśnia Polakom treść publikacji naukowych dotyczących SARS-CoV-2 i niestrudzenie edukuje społeczeństwo w tej kwestii. Laureat na ten temat napisał kilkadziesiąt artykułów i udzielił już ponad 700 wypowiedzi dla mediów. Jest jednym z inicjatorów projektu Nauka przeciw Pandemii. 

W kategorii „naukowiec” laureatem została dr Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych PAN. W kategorii „animator” nagrodzono Adama Zbyryta. W kategorii „zespół” laureatem została 3LAB – pracownia 3 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Centrum Popularyzacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach nagrodzono w kategorii „instytucja”, a w kategorii „media” laureatem został dr Łukasz Lamża.

Przyznano też wyróżnienia: dla twórców projektu „Nauka. To lubię” i dla twórcy Ligi Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego.

W organizowanym od 2005 roku konkursie nagradzani są naukowcy, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki osobom niezwiązanym ze środowiskiem akademickim.

Serdecznie gratulujemy!

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.