Powołano Radę Młodych Naukowców VII kadencji

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał Radę Młodych Naukowców VII kadencji. To organ doradczy, którego zadaniem jest wspieranie dokonań młodych badaczy. Kadencja Rady potrwa dwa lata. Przewodniczącym został Igor Kilanowski.

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Edukacji i Nauki. Do jej zadań należy:

 • Identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;
 • Przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców;
 • Przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;
 • Wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;
 • Wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.

Skład Rady Młodych Naukowców VII kadencji

W składzie Rady Młodych Naukowców VII kadencji znaleźli się:
reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych:

 • Dominika Bugno-Narecka,
 • Jakub Pruś,
 • Tomasz Sińczak;

reprezentujący dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych:

 • Tomasz Hadaś,
 • Alicja Kazek-Kęsik,
 • Radosław Kiciński;

reprezentujący dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 • Monika Turska,
 • Iwona Sulowska-Daszyk,
 • Adam Wylęgała;

reprezentujący dziedzinę nauk rolniczych:

 • Grzegorz Smołucha,
 • Daria Budzyńska,
 • Aleksandra Dunisławska;

reprezentujący dziedzinę nauk społecznych:

 • Diana Dajnowicz-Piesiecka,
 • Arkadiusz Jasiński,
 • Igor Kilanowski,
 • Tomasz Wicha;

reprezentujący dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • Przemysław Dąbek,
 • Katarzyna Gwóźdź,
 • Mateusz Szatkowski;

reprezentujący dziedzinę nauk teologicznych:

 • Łukasz Samiec.

Sposób członków Rady Młodych Naukowców VII kadencji Minister Edukacji i Nauki powołał przewodniczącego. Został nim Igor Kilanowski. 

Serdecznie gratulujemy! Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rady Młodych Naukowców.