Prawa i obowiązki doktoranta- badanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej praw i obowiązków doktorantek i doktorantów. Ankieta realizowana jest w ramach projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta”. Jego celem jest zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Realizacja zadania umożliwi też podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących doktorantek i doktorantów. Na podstawie wyników ankiet opracowane zostaną kampanie informacyjne dotyczące Waszych praw i obowiązków.

Kwestionariusz można wypełniać do 10.10.2021 r.

LINK DO KWESTIONARIUSZA ANKIETY

PhD Students ombudsman kindly ask you to fill in a short questionnaire regarding the rights and obligations of PhD students. The survey is carried out as part of the project called “Local Ambassador for PhD Student Rights”. It aims to raise the legal awareness of PhD students in the field of regulations concerning higher education and science. The implementation of the task will also enable the conduct of watchdog activities. Based on the results of the surveys, information campaigns regarding your rights and obligations will be developed.

The questionnaire can be completed by 10/10/2021.

LINK TO SURVEY QUESTIONNAIRE