Prawo konstytucyjne

▶ Zgodnie z art. 1 § 2 zdanie 2 pr. prok.*, urząd Prokuratora Generalnego sprawuje każdoczesny Minister Sprawiedliwości.
▶ Zgodnie z art. 1 § 2 zdanie 3 pr. prok., Prokurator Generalny musi spełniać warunki określone w art. 75 § pkt 1–3 i 8 pr. prok. (wymogi stawiane wszystkim kandydatom na stanowisko prokuratora).
▶ Zgodnie z art. 75 § 1 pkt 3 pr. prok., na stanowisko prokuratora może być powołana wyłącznie osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra.

Czy zatem gdyby Ministrem Sprawiedliwości został znów np. Jarosław Gowin (z wykształcenia filozof**), to:
a) nikt nie pełniłby urzędu Prokuratora Generalnego?
b) urząd Prokuratora Generalnego pełniłaby osoba niebędąca Ministrem Sprawiedliwości?
c) wbrew ustawie urząd Prokuratora Generalnego pełniłby nieprawnik?
d) wszechświat by implodował? 🤷‍♂️

Czy przywołane przepisy, w dość zawoalowany sposób, nie krępują Prezesa Rady Ministrów w zakresie swobodnego doboru członków swojego gabinetu? Co on biedny powinien zrobić, gdy najbardziej kompetentne osoby do tej roboty kończyły inne kierunki studiów albo w ogóle nie zdecydowały się na studia?

Co ciekawe, Minister Zdrowia nie musi być lekarzem, podobnie jak Minister Sportu nie musi być fanem sportu, a Minister Spraw Zagranicznych nie musiał być ani razu zagranicą. Mało tego, Minister Przedsiębiorczości nie musi być przedsiębiorczy, a Minister Edukacji nie musi być nawet wyedukowany!

Z drugiej strony, Minister Sprawiedliwości ma tylko być prawnikiem. Nie ma ustawowego wymogu bycia sprawiedliwym.

Jedynie na marginesie – czy konstytucyjny zakaz łączenia zawodu prokuratora z wykonywaniem mandatu posła (art. 103 ust. 2 Konstytucji) rzeczywiście nie dotyczy najważniejszego prokuratora w państwie?

* ustawa z dnia z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66 i 2052)
** ewentualnie – biorąc pod uwagę doktorat z zakresu nauk politycznych – politolog (https://lnkd.in/eEJ2J7_R)

#prawo #prawokonstytucyjne #prokuratura #polityka

Autor: Bartosz Łukowiak

Dziedzina nauk społecznych

Źródło