PRODOK 2021 rozstrzygnięty!

Tegoroczna ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2021 odbyła się w dniu 20.11.2021 r. w Auli budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej – Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs PRODOK 2021 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Prezesa Polskiej Akademii Nauk
 • JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej
 • Przedstawiciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Przedstawiciela Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
 • Przewodniczącego Rady Naukowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Dyrektora Biura Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W tej edycji zostały przyznane:

 • 3 nagrody w Kategorii na Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce;
 • 2 wyróżnienia w Kategorii na Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce;
 • 1 nagroda specjalną w Kategorii na Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce;
 • 2 nagrody w kategorii na Najbardziej prodoktorancki Instytut PAN;
 • 5 nagród w kategorii na najlepszy Samorząd Doktorancki.
W konkursie na najbardziej prodoktorancki Podmiot w Polsce nagrody przyznano:

Nagroda specjalna

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wyróżnienie

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

III miejsce

Uniwersytet Szczeciński

II miejsce

Politechnika Śląska

I miejsce

Uniwersytet Jagielloński

Dla najbardziej prodoktoranckiego Instytutu Polskiej Akademii Nauk:

II miejsce

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

I miejsce

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Dla najlepszego Samorządu Doktorantów w konkursie PRODOK 2021:

III miejsce

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Samorząd Doktorantów Politechniki Śląskiej

II miejsce

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

I miejsce

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Samorząd Doktorantów  Politechniki Wrocławskiej

Informacje pochodzą ze strony Krajowej Reprezentacji Doktorantów.