Przewodnik dla studentów zagranicznych

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Erasmus Student Network Poland przygotowali wspólnie przewodnik dla studentów zagranicznych, którzy studiują lub planują rozpocząć studia w naszym kraju.

W przewodniku znalazły się m.in. najważniejsze informacje o kulturze naszego kraju, szkolnictwie wyższym oraz ważnych organizacjach dla studentów. Ponadto zapoznać się można z wyjaśnieniami dotyczącymi załatwienia najważniejszych spraw po przyjeździe do Polski.

Przewodnik dostępny jest pod adresem – https://psrp.org.pl/a-students-guide-in-poland/