Przewodnik po programie Horyzont Europa

Komisja Europejska opublikowała Horizon Europe Programme Guide. Przewodnik jest niezbędny dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć program Horyzont Europa. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dotyczące struktury, budżetu i priorytetów politycznych tego programu.

Dokument zawiera również wskazówki dotyczące przygotowania wniosku projektowego, a także wyjaśnia wiele interesujących kwestii związanych z uczestnictwem w programie. Horyzont Europa to największy unijny program ramowy wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021-2027 to ponad 95 mld euro.

ŹRÓDŁO: MEiN