Doktorat wdrożeniowy

Doktorat wdrożeniowy stanowi świetne rozwiązanie dla osób, które pracują zawodowo a jednocześnie chcą rozwijać się naukowo, nie rezygnując przy tym z pracy zawodowej. Doktorat wdrożeniowy to szereg zalet dla samego doktoranta takich jak:

  • Podwójne wynagrodzenie – jedno za pracę w przedsiębiorstwie (pensja), drugie to stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wysokość stypendium wynosi 3450,00 zł brutto do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa i 4450,00 zł po miesiącu, w którym została przeprowadzona śródokresowa (warunkiem koniecznym jest otrzymanie pozytywnej oceny).
  • Lepsze zarobki i lepsza przyszłość – doktorant oprócz zdobywania wiedzy naukowej zdobywa również jakże cenne w biznesie doświadczenie zawodowe. Łącząc te dwa aspekty staje się on prawdziwym ekspertem w swojej dziedzinie. Co więcej, czerpiąc z doświadczenia innych państw, w których działają doktoraty wdrożeniowe, wynika, że doktorzy wdrożeniowi w obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10% od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych dziedzinach nauki.
  • Wsparcie merytoryczne – doktorant otrzymuje wsparcie zarówno naukowe jak i z przedsiębiorstwa, dzięki czemu ma realne szanse na wdrożenie wyników swojej pracy w organizacji usprawniając jej działanie.

A może już pracujesz i nie wiesz jak przekonać swojego pracodawcę do wyrażenia zgody na doktorat wdrożeniowy?
Oto kilka propozycji argumentów, które możesz przedstawić:

  • Przewaga rynkowa.
  • Wyższa aktywność patentowa.
  • Firma zdobywa eksperta z zapleczem naukowym.
  • Istnieje realna współpraca przedsiębiorstwa z uczelnią.
  • Ułatwiony transfer technologii.
  • Możliwość założenia spółki spin-off.

Pamiętaj, że wynikiem pracy w ramach doktoratu wdrożeniowego nie jest publikacja tylko wdrożenie konkretnego rozwiązania w przedsiębiorstwie w którym pracujesz.