Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w ICHB PAN w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłosił rekrutację do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN. Tematyka badawcza to długie niekodujące RNA – nowy cel terapii przeciwgrypowej. Termin składania dokumentów upływa 23.10.2021 r.

Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

  1. Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biologii molekularnej, biotechnolog lub pokrewnych, lub spełnianie warunków wskazanych w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). Kandydować mogą również osoby posiadające stopień licencjata, jednak muszą one dostarczyć zaświadczenie o planowanej obronie i uzyskać tytuł magistra przed rozpoczęciem pracy w projekcie.
  2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biologii molekularnej. Mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem linii komórkowych.
  3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  4. Wiedza w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących tematyki badawczej projektu.
  5. Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków w projekcie:

  1. Badania strukturalne wybranych długich niekodujących RNA z wykorzystaniem technik mapowania chemicznego.
  2. Badania funkcji wybranych długich niekodujących RNA w cyklu replikacyjnym wirusa grypy.
  3. Badania namnażania wirusa grypy w liniach komórkowych w obecności inhibitorów nacelowanych na długie niekodujące RNA.
  4. Analiza otrzymanych wyników/danych oraz przygotowanie ich do publikacji.

Zachęcamy do aplikowania!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE