Research in Poland – nowa platforma promująca badania w Polsce już działa!

Informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, narzędzia pozwalające szybko znaleźć grant, ofertę pracy i event naukowy, sukcesy polskich naukowców! To wszystko w jednym miejscu, w języku angielskim – tak by zagraniczni naukowcy w łatwy sposób dotarli do informacji na temat możliwości prowadzenia badań naukowych w Polsce!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA zdając sobie sprawę z roli jaką pełni w zakresie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką, umiędzynarodowienie uczelni i placówek naukowych oraz upowszechniania informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, uruchomiła nową platformę pt.: „Research in Poland”.

Badania w Polsce prowadzone są na wysokim poziomie dzięki kapitałowi ludzkiemu w postaci wybitnych naukowców oraz zapleczu na które składa się m.in. infrastruktura badawcza spełniająca najwyższe standardy. Potrzeba jest jednak skutecznego informowania i szeroko zakrojonych działań promocyjnych, by w środowisku międzynarodowym utrwalił się wizerunek Polski jako kraju nowoczesnego i kreatywnego, w którym można prowadzić badania na najwyższym poziomie.

Strona researchinpoland.org, prowadzona w języku angielskim dedykowana jest zagranicznym naukowcom i doktorantom. Zależy nam by grupa ta wchodząc na portal znalazła na nim jak najwięcej informacji przydatnych do podjęcia decyzji o kontynuowaniu kariery naukowej w Polsce lub zdecydowaniu się na wejście we współpracę z polskimi naukowcami.

Strona ma za zadanie realizować trzy kluczowe cele o charakterze informacyjno-promocyjnym:

1. Przekazać zagranicznym badaczom najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz organizacji pobytu w Polsce;

2. Wyposażyć zainteresowanych kontynuacją kariery naukowej w Polsce w narzędzia w postaci wyszukiwarek: pracy/projektów, grantów, eventów naukowych, za pomocą których będą mogli znaleźć to, co ich najbardziej interesuje;

3. Promować dokonania polskiej nauki i polskich naukowców poprzez komponent success stories.

Do współtworzenia nowej strony internetowej zaproszone zostały polskie instytucje nauki i szkolnictwa wyższego oraz organizacje i stowarzyszenie działające w jego obszarze, w tym Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, czy Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Do przekazywania newsów oraz success stories zachęcamy również polskie uczelnie i instytuty badawcze. Zdając sobie sprawę, że sukces nowego narzędzia tkwi we wspólnej pracy wszystkich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, strona przygotowana została w taki sposób, by każda z nich mogła się na niej zaprezentować.

„Jak robić naukę, to tylko w Polsce – czyli jak możemy przyciągać akademickie talenty z zagranicy?”

Z okazji uruchomienia nowej strony internetowej, zapraszamy do obejrzenia specjalnej debaty pt.: „Jak robić naukę, to tylko w Polsce – czyli jak możemy przyciągać akademickie talenty z zagranicy?”. Do debaty oraz tematu umiędzynarodowienia polskiej nauki wprowadzenia dokonał Wojciech Murdzek, Wiceminister w Ministerstwie Nauki i Edukacji. Druga część służyła udzieleniu odpowiedzi na pytania: Czy Polska dzisiaj jest atrakcyjnym miejscem pracy dla zagranicznych naukowców? Jakie są największe bariery w ściąganiu międzynarodowych talentów? Jakie są oczekiwania badaczy poszukujących pracy poza swoim macierzystym krajem? Co mówią na temat pracy w Polsce? Naukowcy zagraniczni na polskich uczelniach, polscy naukowcy w międzynarodowych zespołach badawczych – dlaczego współpraca międzynarodowa stanowi rdzeń rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego? Co jeszcze można zrobić, żeby zagraniczne talenty chętniej wybierały Polskę jako miejsce pracy?

W dyskusji głos zabrała dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz goście specjalni: Przemysław Gembiak, zastępca dyrektora, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prof. Maciej Żylicz Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Prof. Arkadiusz Mężyk Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Link do debaty

Debata została zorganizowana przy współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna.

Zapraszamy do odwiedzenia strony researchinpoland.org oraz upowszechnienia informacji o nowym narzędziu wyszukiwania grantów, uzyskania informacji o polskich naukowcach, infrastrukturze badawczej, czy instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego pośród zagranicznych naukowców i doktorantów.

Zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: researchinpoland@nawa.gov.pl

Polecamy śledzić profil na Twitterze: https://twitter.com/researchinpl

ŹRÓDŁO: NAWA