Rozpocznij pracę w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Nasz partner Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko techniczne/specjalistyczne.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oferuje zatrudnienie w wiodącym ośrodku naukowym, w nowo tworzonej pracowni, w ramach projektu pt. „NEBI –Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych”współfinansowanego przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada stworzenie infrastruktury informatycznej do gromadzenia i przetwarzania danych obrazowych oraz zintegrowanej platformy obliczeniowej.

Zakres obowiązków:

  1. planowanie i wykonywanie analiz metodą cytometrii przepływowej,
  2. przygotowanie dokumentacji wyników i katalogu stosowanych metod.
  3. przygotowanie materiału do analiz cytometrycznych, w tym hodowlę komórek eukariotycznych i uzyskiwanie zawiesin komórek z tkanek.
  4. organizację laboratorium cytometrii, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu i dostępności odczynników.
  5. udział we wdrażaniu nowych metod.

Więcej szczegółów znajdziecie w linku