Rozwiń swoje kompetencje na najwyższym poziomie i uzyskaj stopień doktora!

Rozwiń swoje kompetencje na najwyższym poziomie i uzyskaj stopień doktora!

✅ możliwość wykorzystania doświadczenia zawodowego w pracy naukowej

✅ indywidualne konsultacje z opiekunem naukowym

✅ autorski, modułowy program kształcenia

✅ uczestnictwo w warsztatach metodologicznych, seminariach i spotkaniach naukowych

✅ możliwość łączenia kształcenia w ramach Seminarium doktorskiego z pracą zawodową – zajęcia odbywają się raz w miesiącu w niedzielę

Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
  • doktora nauk społecznych w trzech dyscyplinach:
    • nauki o zarządzaniu i jakości
    • pedagogika
    • nauki o bezpieczeństwie

👉Więcej informacji: https://bit.ly/3NgLOyo

👉Kontakt: doktorant@wsb.edu.pl; tel. (32) 295-93-43