“Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, z cyklu 4 konferencji o tej tematyce, to: „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Teoria i praktyki zarządzania obszarów: energii, ciepła, wody i odpadów”

Planowane terminy kolejnych spotkań:
02/03.2023: „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Gospodarka obiegu zamkniętego na rynkach regulowanych w sektorze energii, wody i gospodarki komunalnej

05/06.2023: tematyka dotycząca współpracy z samorządami, polityki regionalnej oraz smart city

09/10.2023: tematyka dotycząca handlu, produktów i marketingu w sektorach regulowanych

Głównym celem naukowo-praktycznym konferencji jest pokazanie megatrendów i wyzwań stojących przez firmami w sektorze regulowanym dóbr publicznych (public goods) oraz propozycji zmian/rozwiązań w obszarach prawa, finansowania, zarządzania, mających zapewnić konkurencyjność tego sektora. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa odbędzie się 24.10.2022 r.

Udział on-line w pierwszej konferencji jest bezpłatny. Na stronie http://publicgoods.wsb.edu.pl/ będzie możliwość pobrania certyfikatu Uczestnictwa.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej.