Rzecznik Praw Doktoranta – poszukiwany / poszukiwana

Na podstawie Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ogłaszony został konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta. Rzecznik Praw Doktoranta stoi na straży praw doktoranta wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Praca ma charakter społeczny.

Rzecznikiem Praw Doktoranta może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą w szczególności w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki oraz posiada doświadczenie w działalności naukowej, samorządowej.

Rzecznik Praw Doktoranta wybierany jest w drodze konkursu.

Kandydatów na wskazane stanowisko mogą zgłaszać samorządy doktorantów.

Zgłoszenie powinno składać się z:

  1. Curriculum Vitae;
  2. listu motywacyjnego;
  3. formularza zgłoszeniowego na stanowisko Rzecznika Praw Doktoranta zawierającego dane osobowe kandydata oraz potwierdzenie zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów;
  4. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do Uchwały.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 31 stycznia 2021 r. na adres: sekretariat@krd.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.