Spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu INFOSTRATEG

NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w programie INFOSTRATEG, które odbędzie się 17 grudnia 2021 r.

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tytuł tematu badawczego w III konkursu to: Wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem: jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, w których skład wchodzą maksymalnie 3 podmioty, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe, prowadzące działalność na terytorium Polski.

Całkowity budżet konkursu to 18,4 mln zł. Nabór wniosków trwa od 1 grudnia 2021 do 27 stycznia 2022 do godz. 16:00.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPOTKANIU

Informacje pochodzą ze strony NCBR.