Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne

Zapraszamy do uczestnictwa w III Forum Technologicznym Centralnej Europy CETEF’22, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2022r. we Wrocławiu, organizowanym pod auspicjami Komisji Europejskiej, przez Polską lzbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych. CETEF`22 poświęcone będzie problemom współpracy międzynarodowej w zakresie R+D+I w dyscyplinach warunkujących skuteczną transformację cyfrową gospodarki europejskiej oraz budowania międzynarodowych partnerstw realizujących programy europejskie, w szczególności Horyzont Europa i European Innovation Agenda. W Forum weźmie udział m.in. komisarz europejska i dyrektor generalny ds. badań i innowacji KE. W poprzednich edycjach Forum udział łącznie wzięło około 3000 uczestników, w tym wicepremierzy i ministrowie odpowiedzialni za rozwój technologiczny, komisarze europejscy oraz technolodzy, naukowcy i menedżerowie przemysłu m.in. wysokiego szczebla reprezentanci największych koncernów europejskich.

Szersza informacja o Forum jest opublikowana na portalu: https://cetef.eu/