Centrum Nauk Humanistycznych Mahindra, stypendia podoktoranckie 2021

Dyscyplina naukowa stażu: nauki polityczne, media, stosunki międzynarodowe
Jednostka stażu: Uniwersytet Harvarda
Kraj stażu: USA
Czas trwania stażu: rok
Wynagrodzenie za staż: nieuściślone

Centrum Nauk Humanistycznych Mahindra zaprasza do składania wniosków o jednoroczne stypendia podoktoranckie w związku z seminarium Fundacji Andrew W. Mellona na temat migracji i nauk humanistycznych. Stypendia obejmują dyscypliny takie jak: nauki polityczne, media, stosunki międzynarodowe i inne nauki humanistyczne.